aktivni račun


aktivni račun
• active account

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.